تماس با ما

آدرس : گلستان گرگان سرخواجه ۱۲، مجتمع تجاری ـ اداری آفتاب ۳ ، طبقه ۳، واحد ۳۰۴
تلفن ثابت : ۰۱۷۳۲۳۵۷۶۰۱   موبایل : ۰۹۱۱۷۷۱۰۱۵۸   ایمیل : info@modiransanjesh.ir  pajouhesh.edu@gmail.com

با ما در تماس باشید