تست های تالیفی از کتاب مهارت ها و قوانین کسب و کار جهت استفاده دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی

۲۰۰تست از کتاب مهارت ها و قوانین کسب و کار جهت استفاده دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی

با توجه به ضرورت آمادگی دانشجویان برای آزمون های هماهنگ دانشگاه علمی کاربردی و آشنایی با سئوالات تستی، تلاش گردید تا مطالب مهم کتاب مهارت ها و قوانین  کسب و کار بصورت تست های تالیفی آماده گردد. این فایل حاوی ۲۰۰ تست چهار گزینه ای همراه با پاسخنامه می باشد و می تواند کمک بسزایی در یادگیری و فهم موضوع داشته باشد.

admin

دیدگاه‌ها