به طور معمول انسان ها فقط به توانایی های بالفعل خود توجه دارند و از کنار استعدادهای بالقوه وجودشان بدون اعتنا می‌گذرند. پایگاه علمی- پژوهشی “مدیران سنجش” در نظر دارد با همکاری اندیشمندان در رشته های مدیریت و مهندسی صنایع، خدمات متمایزی را در اختیار مدیران و صاحب‌نظران قرار دهد. یکی از مهمترین اهداف راه اندازی این پایگاه ارائه مشاوره در راستای تحقیقات مدیریتی، امور اجتماعی و روانشناسی است. این مجموعه در تلاش است تا با ارائه مشاوره های تخصصی توانایی های بالقوه صاحب نظران را بالفعل کند تا افراد بتوانند با استفاده از پتانسیل خود به مطالعات تخصصی خود بپردازند. مدیریت این پایگاه از شما به خاطر انتخاب خدمات ما و توصیه آن به سایرین، تشکر می نماید.