تدوین پرسشنامه

یکی از خدمات مدیران سنجش در راستای مطالعات طراحی و تدوین ابزارهای سنجش می باشد. در این راستا با بهره‌گیری از منابع معتبر نسبت به تهیه ابزار سنجش برای مدیران و صاحب نظران اقدام میگردد. برای دریافت مشاوره می توانید با تلفن یا پست الکترونیکی مدیران سنجش درخواست خود را اعلام فرمائید تا در اسرع وقت کارشناسان مرتبط با موضوع با شما تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است طراحی ابزار سنجش محقق ساخته همراه با اجرای روایی و پایایی میباشد و بصورت یک کتابچه در اختیار شما قرار می گیرد. در صورت نیاز به اصلاحات، پس از تدوین تا مرحله تائید نهایی کارشناسان ما همراه شما می‌باشند. از دیگر خدمات مدیران سنجش در زمینه ابزار سنجش، ترجمه و بومی سازی ابزارهای سنجش استاندارد که به زبان انگلیسی تهیه شده اند می باشد.