جستجوی منابع علمی

پیشینه مطالعات (Literature review) بخش مشخصی از مطالعات سازمانی و مدیریتی می‌باشد که در آن وضعیت مطالعات انجام شده در یک حوزه تخصصی ارائه می‌شود و رویکردهای به خصوصی که در آن حوزه مورد توجه قرار گرفته‌اند مرور می‌شوند. همانند دیگر بخش‌های یک مطالعه، بخش پیشینه نیز تحت بررسی همتا قرار می‌گیرد و نوشته‌های آن باید به درستی به منابع معتبر ارجاع داده شده باشند. مدیران سنجش با بهره گیری از کتابخانه های الکترونیکی معتبر می تواند در راستای تهیه پیشینه با توجه به متغیرهای مورد مطالعه خدمات شایسته ای را به صاحب نظران و مدیران ارائه دهد. در این راستا کلیه مطالب پس از گردآوری در قالب بخش ها و فصول تایپ و ویرایش میگردد و به همراه منابع و مآخذ در اختیار شما قرار میگیرد. بدین منظور کافی است عنوان مطالعه خود را به ایمیل مدیران سنجش ارسال نمائید تا کارشناسان ما برای ارائه اطلاعات لازم با شما تماس حاصل نمایند. slot bet 100 perak