خدمات علمی و آموزشی مدیران سنجش

پرسشنامه مدل کیفیت سیستم های اطلاعاتی دلون و مکلین (1992)

نمایش 1 نتیحه