۳۶۰ تست از کتاب کارآفرینی همراه با پاسخ ویژه دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی

با توجه به ضرورت آمادگی دانشجویان برای آزمون های هماهنگ دانشگاه علمی کاربردی و آشنایی با سئوالات تستی، تلاش گردید تا مطالب مهم کتاب کارآفرینی بصورت تست های تالیفی آماده گردد. این فایل حاوی ۳۶۰ تست چهار گزینه ای همراه با پاسخنامه می باشد و می تواند کمک بسزایی در یادگیری و فهم موضوع داشته باشد.

admin

دیدگاه‌ها