قابل توجه دانشجویان ارشد و دکترا

° مشاوره و انجام تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارهای آماری

۱- SPSS-۴                 LISREL-۳               Smart-Pls-۲              Eviews

۵- مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره :

AHP – TOPSIS – FAHP – FTOPSIS – ANP – VIKOR

° استخراج مقاله از پایان نامه­ های کارشناسی­ ارشد و اخذ گواهی پذیرش از همایش‌های داخلی و نشریات معتبر خارجی

 

 

admin

دیدگاه‌ها